دکتر "مرجان بدیعی" در نشست تخصصی پژوهشکده مطالعات جهان اسلام بیان کرد؛

نسخه مناسب چاپارسال به دوستان
گزارش از: حجت کاظمی-محمد خواجویی
2013/11/03
حمایت آمریکا از به قدرت رسیدن جریان سلفی در منطقه
دکتر مرجان بدیعی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در نشست پژوهشکده مطالعات جهان اسلام گفت: آمریکا برای تحقق منافع خود در خاورمیانه به دنبال تقویت موقعیت و به قدرت رساندن جریان سلفی در کشورهای منطقه است.

نشست تخصصی پژوهشکده مطالعات جهان اسلام با موضوع تهدیدهای سلفی گری در جdغرافیای جهان اسلام روز یکشنبه 12 آبان، با حضور دکتر مرجان بدیعی و شرکت اعضای این پژوهشکده و علاقه مندان، در محل این پژوهشکده، برگزار شد.

دکتر بدیعی در ابتدای سخنان خود با بیان اینکه ربع آخر قرن بیستم نشان از بازگشت مذهب به روند کلی حیات سیاسی در سراسر جهان دارد، تصریح کرد: گروه های سلفی در منطقه امروز در دو سطح خرد و کلان، یکی از تهدیدهای بزرگ در  جغرافیای جهان اسلام هستند.

وی با تاکید بر وجود تفاوت فرقه های مختلف اهل تسنن از نظر فقهی، مذهبی، کلامی، اخلاقی گفت: بیشتر فرقه های اهل سنت غیرسلفی و حتی ضد سلفی هستند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه بیشتر سلفی های ناب در میان وهابیون دیده می شود، خاطر نشان کرد: در اندیشه سلفی ها اسلوبهای عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنها نصوص قرآن، احادیث و نیز ادله مفهوم از قرآن برای آنان حجیت دارد.

وی جریان سلفی را به چهار گروه دیوبندیه، وهابیت تکفیری، سلفیه جهادی و اخوان المسلمین تقسیم بندی کرد و گفت: سلفیهای تکفیری همه مسلمانان اعم از شیعه و سنی را "مشرک"و "کافر جلی"میدانند که یا باید دوباره اسلام بیاورند یا کشته شوند.

به گفته دکتر بدیعی، وهابیت از سه شاخه آل سعود، پول نفت و امریکا مورد حمایت هستند.

وی همچنین سلفیت دیوبندی را به معنای دقیق سلفی ندانست و افزود: این گروه تکفیری نیستند ولی نسبت به شیعه افراطی هستند.

دکتر بدیعی با اشاره به اینکه گروه دیوبندیه از دل "سازمان جماعه التبلیغ"بیرون آمده، گفت: "سپاه صحابه"و "طالبان"از اصلی ترین گروه های زیر مجموعه دیوبندیه محسوب می شوند.

استاد دانشگاه تهران، اخوان المسلمین را نیز از جمله شاخه های جریان سلفی دانستند و گفت: اخوانی ها تقریبا دارای رویکردهای اعتدالی بیشتری هستند.

وی با بیان اینکه جریان "سلفیه جهادیه"نیز از دل اخوانی ها بیرون آمده است، افزود: "القاعده"نیز از دل سلفیه جهادیه شکل گرفت که در زمان جنگ افغانستان به این کشور رفتند و به نام "افغان العرب"نیز مشهور شدند.

دکتر بدیعی، فتواهای مذهبی، تجارت و خویشاوندی را سه ابزار سلفی ها دانست که از طریق آنها به فعالیت می پردازند.

وی با اشاره به تهدیدهای جریان سلفی گفت: سلفیها از طریق انشقاق و ایجاد تفرقه، به دنبال قلمروسازی جغرافیایی/ اعتقادی در گستره جهان اسلام  هستند.

دکتر مرجان بدیعی در بخش دیگر از سخنان خود، آمریکا را حامی به قدرت رسیدن جریان سلفی در منطقه دانست و گفت: آمریکا قصد دارد با حضور غیر مستقیم خود سلفیها را تحریک کند که به نفع آنان عمل کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: آمریکا به جای اینکه خود را درگیر جریانهای مذهبی کند جریان های مذهبی مقابل را علیه هم میشوراند تا به راهبردهایش دست یابد.

استاد دانشگاه تهران با اشاره به هراس آمریکا از شیعه گفت: راهبرد آمریکا برای آینده، ترویج طایفهگرایی و به قدرت رساندن سلفیها علیه شیعه است.

 در پایان این نشست نیز پژوهشگران پژوهشکده مطالعات جهان اسلام با طرح دیدگاه ها و پرسش های خود، برخی از نظرات دکتر بدیعی را نقد کردند.